Мистецька Школа  12

місто Одеса
 


ЗаміткиДШИ 12

Пошук

▹ Розпорядження


НаКАЗи Розпорядження


 

    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ
   «МИСТЕЦЬКА ШКОЛА № 12 М. ОДЕСИ»

НАКАЗ «_11__» _______ 2024 р. м. Одеса №_18/1-ОД_______


Про проведення атестації 
викладачів школи


Відповідно до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12.07.2018р. № 628, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018р. за № 926/32378 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства культури та інформаційної політики України № 354 від 21.05.2021р., № 179 від 26.05.2022р., № 414 від 02.08.2023р., № 130 від 22.02.2024р., № 194 від 15.03.2024р.).


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити персональний склад атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників КЗПСО «Мистецька школа № 12 м. Одеси» у 2024 році:

голова комісії:
Людмила МУРЗА – директор школи,
члени комісії:
Ірина ВЛАСОПОЛОВА – заступник директора з навчально-виховної
роботи
Тетяна СОКОЛОВА – завідуюча фортепіанно-теоретичним відділом
Любов БІЛОКУРОВА – завідуюча струнно-смичковим відділом
Катерина ЄРМАКОВА – завідуюча народним відділом
Леся ТІМОХОВА – завідуюча відділу образотворчого мистецтва
Ганна НЕСТЕРЕНКО – завідуюча вокально-хоровим відділом
Ірина БОЙКО – завідуюча театрально-хореографічним відділом, голова ПК Марина СЕРБОВА – секретар школи
2. Атестаційній комісії КЗПСО «Мистецька школа № 12 м. Одеси» у 2024 році провести атестацію за процедурою позачергової атестації педагогічних працівників у строки та відповідно до норм чинного законодавства.
3. Провести перше засідання атестаційної комісії 11 квітня 2024 року, на якому обрати заступника голови та секретаря атестаційної комісії, визначити адресу електронної пошти для подання атестаційних документів в електронному вигляді, розробити графік проведення подальших засідань атестаційної комісії відповідно до потреби.
4. Прийняти заяви та пакети атестаційних документів від педпрацівників на проходження атестації не пізніше 22 квітня 2024 року за формою згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури.
5. Забезпечити своєчасний розгляд звернень педагогічних працівників щодо проведення атестації педагогічних працівників.
6. Атетсаційній комісії оприлюднити інформацію про роботу комісії в 2024 році шляхом розміщення на офіційному веб-сайті КЗПСО «Мистецька школа № 12 м. Одеси» не пізніше 12.04.2024р.
7. Атестаційній комісії прийняти вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників – не пізніше 22 травня 2024 року.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.Директор Людмила МУРЗАПРОТОКОЛ № 1
засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників
КЗПСО «Мистецька школа № 12 м. Одеси
»

"11" квітня 2024 року

Присутні:

Людмила МУРЗА
Ірина ВЛАСОПОЛОВА
Тетяна СОКОЛОВА
Любов БІЛОКУРОВА
Катерина ЄРМАКОВА
Ганна НЕСТЕРЕНКО
Ірина БОЙКО Марина СЕРБОВА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.
2. Схвалення графіка проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 2024 році.
3. Визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у електронній формі
СЛУХАЛИ: про кандидатури для обрання заступника голови та секретаря атестаційної комісії.

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови атестаційної комісії Ірину ВЛАСОПОЛОВУ
обрати секретарем атестаційної комісії Марину СЕРБОВУ

СЛУХАЛИ: про графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників.

ВИРІШИЛИ: схвалити графік проведення засідань атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників у 2024 році (Додаток № 1.)

СЛУХАЛИ: про визначення офіційної адреси електронної пошти для надсилання документів у електронній формі.

ВИРІШИЛИ: визначити офіційну адресу електронної пошти для надсилання документів у електронній формі art_school@ukr.net

Голова атестаційної комісії

(підпис) Людмила МУРЗА

Секретар 

(підпис) Марина СЕРБОВА
Адресa:  65110,  Одеса, вул. Балкiвська 42 a    Тел./факс: (048) 732 26 33  
Е-mail:art_school@ukr.net
1975 - 2023 г. _ART-SCHOOL-12_ Odesa
Работает на: Amiro CMS