Мистецька Школа  12

місто Одеса
 


ЗаміткиДШИ 12

Пошук

▹ Розпорядження

ПРИКАЗЫ РАСПОРЯЖЕНИЯОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ: 

1. Підготовка школи до Державної атестації. 
2. Вдосконалення навчально - виховного процесу на засаді 
комплексного підходу до питань виховання та освіти учнів. 
3. Формування світогляду, професійної майстерності юних 
виконавців. 
4. Виховання активних пропагандистів музики. 
5. Зміцнення матеріально – технічної бази. 
6. Розширення співпраці з ЗО школами, бібліотеками, дитячими садками, 
інтернатами, Одеським училищем мистецтв та культури ім. К.Ф.Данькевича, 
Одеським театрально-художнім училищем. 

З метою здійснення основних напрямків роботи, до плану школи 
включено: 

- Тематична робота щодо вивчення досвіду викладачів, семінарські 
заняття з методичних питань на відділах та за планом відділу учбових 
закладів та методики навчання облдержадміністрації. 
- Підготовка методичного матеріалу до публікації у журналі «Мистецький 
простір» протягом року. 
- Методичні доповіді, анотації, відкриті уроки, академічні концерти, заліки, 
методичні роботи викладачів школи з удосконалення учбових програм та 
розробки нових учбових програм, виконавчі семінари. 
- Участь викладачів школи у педагогічних читаннях, конференціях, семінарах 
для викладачів шкіл естетичного виховання 
- Участь учнів школи у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 
фестивалях, конкурсах, оглядах. 
- Проведення контрольних уроків згідно плану. 
- Проведення з учнями старших класів заходів до відзначення ювілейних 
дат діячів української та світової культури 
- Проведення спільних лекцій-бесід з учнями, спрямованих на 
розвиток логіки мислення та отримання естетичних орієнтирів. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1. Затвердження шкільного плану роботи. 29.08.17 р. заст.дир. з н.р. 
2. Затвердження індивідуальних планів роботи 22-30.08. зав. відділами 
з учнями. 
3. Визначення строків проведення академічних 
концертів. 22-30.08. зав. відділами 
4. Затвердження строків проведення перевідних 
та випускних іспитів. 22-30.08. заст.дир. з н.р. 
5. Затвердження випускних програм 04.10.17р. Зав. відділам заст.дир. з н.р. 
6. «Посвята в першокласники» 15.09.17р. викладачі 
7. Проведення заходів відносно набору травень 2018р. школи 
учнів («День відкритих дверей») 
8. Атестація викладачів 21.03.18р. дир. Кушнаренко Г.І. 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Методичні засідання відділів: фортепіанний, ІІІ вівторок місяця
теоретичний, народний, вокально-хоровий, ІІ середа місяця зав. відділами
струнний відділ, відділ ОТМ, театральний ІІ понеділок місяця

2. Проведення академічних концертів з фаху. листопад зав. відділами
грудень 3. Проведення академічних концертів
з додаткових інструментів. травень заст.дир. з н.р.

4. Залік по гамам. лютий зав. ф-ним відділом
Зінченко О.М.
5. Технічні заліки. жовтень зав. відділами

6. Проведення академічного концерту з зав. ф-ним відділом
ансамблю та акомпанементу. грудень Зінченко О.М.

7. Проведення контрольних уроків з зав. теорет. відділом
сольфеджіо, історії мистецтв. грудень Алтухова Д.А.

8. Проведення підсумкових уроків з зав. теорет. відділом
сольфеджіо, історії мистецтв. травень Алтухова Д.А.

9. Проведення перевідних іспитів. квітень зав. відділами
травень заст.дир. з н.р.
10.Прослуховування учнів випуск- грудень
ного класу квітень зав. відділами
11. Прослуховування учнів І класу. січень
лютий зав. відділами
12. Проведення випускних іспитів. травень Директор


ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
ТА ВИКОНАВЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

1. Робота семінарів по вивченню
педагогічного репертуару. П середа зав. відділами
а) «Ансамблі в репертуарі ДШМ» 16.10.17р. зав. ф-ним відділом
« П'єси: ІV - VI кл.» 17.05.18р. Зінченко О.М.
б) «Робота над гамами з учнями 27.12.17р. зав. нар. відділом
молодших класів» Мурза Л.А.
«Робота над твором великої форми» 23.05.18р.
в) «Робота над постановкою з учнями 11.10.17р.
молодших класів». зав.струн.відділом
«Стилістичні особливості скрипкових 14.02.18р. Білокурова Л.Б.
концертів А.Вівальді»
г) «Романс в репертуарі учнів класу зав. вок.-хорового відділу
сольного співу ДШМ» 10.01.18р. Нестеренко Г.В.
2. Робота вокального ансамблю щосереди зав. вок.-хорового відділу
викладачів школи Нестеренко Г.В.
3. Робота оркестру викладачів щосереди кер. Кушнаренко Г.І.
та учнів школи. диригент Петкова І.В.
4. Робота фольклорного дитячого протягом року викл. Власополов Ю.О.,
колективу Савіна Л.Ф
5. Робота дитячого гітарного ансамблю протягом року викл. Кузьменко О.І.
6. Робота ансамблю балалайок протягом року кер. Мурза О.А.,
7. Доповіді та методичні розробки:
а) «Роль фортепіанного ансамблю та 21.09.17р. викл. Зінченко О.М
розвиток навичок ансамблевої гри
в молодших і середніх класах ДШМ»
б) « Культура співу » 13.09.17 р. викл. Пушкарьова І.А.
в) «Основи бісероплетіння у ДШМ» 11.10. 17р. викл. Медведєва Л.І.
г) « Використання інформаційнно - 11.10. 17р. зав.теор.відділом
комунікаційних технологій Алтухова Д. А.
на уроках музичної літератури, історії мистецтв, сольфеджіо ».
д) «Гра на пам'ять» 18.01.18р. викл.Кондрацька О.В.
є) «Початкове навчання у 19.04.18р. викл. Швецова О.А.
класі фортепіано »
ж) «Мотивація занять музикою 28.03.18р. викл. Кузьменко О.І.
у початковий період навчання»
з) «Методика навчання майстерності 18.02.18р. зав.театр.відділом
актора і режисури опери» Столярський Ю.Й.
і) «Основні елементи зовнішньої
і внутрішньої техніки актора» 25.03.18р. викл. Савіна Л.Ф.
к) «Основи скрипкової 11.04.18р. зав.стр.відділом
вібрації». Білокурова Л.Б.
л) Анотація збірки: «Ансамблі для 15.02.18р. викл. Зінченко О.М.
фортепіано Т.Смирновоі та В. Птушкіна»

8. Відкриті уроки:
а) з уч.ІІІ кл.Гринчуком І.(віолончель) 13.09. 17р. викл.БосеряшвіліЛ.П.
за темою: «Робота над якістю звука в
творі кантиленного характеру».
б) викладача-методиста ОУМК 19.10.17р. зав. ф-ним відділом
їм.К.Ф. Данькевича Резнік Д.Б. Зінченко О.М.
в) з муз.літератури з учнями 4 22.09 17 р. зав.теор.відділом
класу за темою: «Природа в музиці, Алтухова Д. А.
пейзаж в музиці»
г) з уч.V кл. Щербаковим І. (скрипка) 08.11. 17р. зав.стр.відділом
за темою: «Робота над інтонацією Білокурова Л.Б.
при виконанні етюдів».
д) з історії мистецтв з учнями 5 класу 08.11.17 р. викл. Горлачьова Т. Г.
за темою: «Древні цивілізації.
Мистецтво Скіфів»
є) Відкритий урок з сучасної листопад викл. Комзурової К.М.
хореографії з учнями 4 кл.
ж) з учнем молодшого класу 25.10.17р. викл. Ворохобіна К.Д.
за темою: «Розвиток технічних можливостей учня по класу гітари»
з) Відкритий урок викладача Савіної Л.Ф. 22.12.17р. зав.театр.відділом
«Основні напрями розвитку акторської Столярський Ю.І.
майстерності у учнів молодшого віку »
і) Відкритий урок з композиції зав.відділом ОТМ
«Дощ» (Школьник С.О.) 06.11.17р. Тімохова Л.В.
к) Майстер – клас з учнем балалаєчником 08.11.17р. доцент ОНМА
«Втілення художнього образу у творі за ім. А.В.Нежданової,
технічних засобів» заслужений артист України Мурза О.А.
л) Відкритий урок з ДПМ 14.03.18р.
«Композиція з ґудзиків» викл. Леховець О.Р.
м) Сольфеджіо з учнями 6 класу за темою: 14.02.18 р. викл. Пушкарьова І. А.
« Ритмічне виховання на уроках сольфеджіо»
н) З уч.VI кл.Сахаровою С. (скрипка) 21.03. 18р. викл.Шаповалова А.В.
за темою: «Робота над ритмом при
виконанні творів сучасних українських композиторів».
о) Відкритий урок з учнем молодшого класу 25.04.18р. викл. Петкова І.В.
за темою «Робота над цілісністю ст.викл. ОНМА
форми і змістом твору» ім. А.В. Нежданової Брикайло С.Є.
п) Відкритий урок з народної 08.11.17р. викл. Наумчик Н.О.
хореографії з учнями 2 кл.
р) «Методика застосування вправ для грудень 2017р.
розвитку діапазону у класі сольного співу» викл. Качур – Невська Н.В
с) «Питання методики викладання березень 2018р. зав. вок.відділом
в хоровому класі Нестеренко Г.В.
т) «Основи формування технічних навичок
в класі естрадного вокалу » квітень 2018 р. викл.Арутюнян А.А.

9. Школа вокальної майстерності.
«Школа вокальної майстерності. Традиції одеського вокального мистецтва»:
1) Майстер-клас з вокальної майстерності зав. відділу
викладача – методиста ДШМ № 6 жовтень 2017р. викл. Нестеренко Г.В.
Францескевич І.В.
2) Театралізована постановка
дитячої опери М.Лисенка викл. Нестеренко А.В.
«Коза-Дереза» листопад 2017р. викл. Качур Н.В.
10. Участь у педагогічних конференціях семінарах, конкурсах,
фестивалях:
- викладачів фортепіанного відділу листопад 2017р. зав.ф-ного від-лу
Зінченко О.М.
- семінар-практикум для жовтень 2017р. зав.театр. від-лу
викладачів театрального відділу лютий 2018р. Столярський Ю.І.
- викладачів струнно-смичкових жовтень 2017р. зав.струн. від-лу
інструментів Білокурова Л.Б.
- викладачів теоретичних дисциплін. жовтень 2017р. зав.теорет. від-лу
Алтухова Д.А.
- викладачів відділів народних жовтень 2017р. зав.нар.від-лом
інструментів педагогічної конференції по секціях. Мурза Л.А.
- викладачів хореографічного
відділення у семінарському занятті. жовтень 2017р. заст.директора з н.р.
- викладачів образотворчого відділу. жовтень 2017р. зав. від-лом ОТМ
- участь у семінарському занятті на базі січень 2018р. зав. від-лом ОТМ
«ДХШ №1» викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.
- участь у семінарському занятті на базі березень 2018р. зав. від-лом ОТМ
«ДХШ №1» викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.
- участь у педагогічній конференції для жовтень 2017р. зав. вок. від-лом
викладачів вокально-хорових дисциплін Нестеренко Г.В.
11. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6 вересень 2017р. вик-чі від-лу ОТМ
«Улюблені казки »
12. Виставка дитячої творчості «Барви осені» жовтень 2017р. вик-чі від-лу ОТМ
13. Показ вистави О.Ємельянової «Кіт навпаки» 28.11.17р. Савіна Л.Ф.
14. Ю.Й.Столярський. Вистава за мотивами листопад 2017р. Столярський Ю.І.
п’єси Островського «Одруження Бальзамінова»
15. Опера М.Лисенка «Коза - дереза» листопад 2017р. Столярський Ю.І.
спільно з вокально-хоровим відділом Нестеренко Г.В.
16. Г. Остер «Кошеня на ім’я Гав» 18.12.17р. Столярський Ю.І.
17. Прем’єра вистав:
М.Полянська. «Зимушка - зима» 20.12.17р. викл. Савіна Л.Ф.
М.Малєва «Новорічна казка» 25.12.17р. викл. Савіна Л.Ф
18. Л. Тітова «Вельмишановний Тузик» 26.03.18р. Столярський Ю.Й.
19. С. Бєлов «Проти кого дружимо» 28.03.18р. Савіна Л.Ф.

20. Участь учнів вокального відділу у конкурсах:
1) Міжнародний фестиваль -
конкурс творчості«Golden Fest» жовтень 2017 р. Зав.відділу
2) «Зіркові діти» листопад 2017 р. Нестеренко Г.В.
3) «Юні голоси Одеси.
Одеське бельканто» листопад 2017 р.
4) «На крилах пісень» жовтень 2017 р.
5) «Рідна мати моя» березень 2018 р.
6) «Співуча перлина» березень 2018 р.
7) «Сонячний струм» квітень 2018 р.
8) «Фонтанська весна» травень 2018 р.

21. Участь учнів фортепіанного відділу у конкурсах:
1) Участь у VІ відкритому міському 29.11.17р. зав. відділом
конкурсі «Юний віртуоз» Зінченко О.М.
2) Участь у ХІІІ обласному фестивалі 06.12.17р. зав. відділом
«Струмочки» Зінченко О.М.
3) Участь у ХІ Відкритому територіальному
Фестивалі - конкурсі «Юний концертмейстер» 17.02.18р. зав.відділом
Зінченко О.М
4) Участь в обласному конкурсі ф - ної березень 2018р. зав. відділом
музики «Classic QUEST» Зінченко О.М.
5) Участь у VІІ відкритому березень 2018р. зав. відділом
фестивалі-конкурсі «Крок до успіху» Зінченко О.М.
6) Участь в обласному огляді учнів квітень 2018р. зав. відділом
старших класів Зінченко О.М.
7) Участь у VII муніципальному травень 2018р. зав. відділом
відкритому фестивалі-конкурсі Зінченко О.М.
«Фонтанська весна»
8) Проведення шкільного конкурсу 27.10.17р. зав.відділом
«Музичні акварелі» Зінченко О.М.
22. Участь учнів відділу ОТМ у конкурсах:
1)Участь у всеукраїнському конкурсі зав. відділом
« Об’єднаймося ж, брати мої», Тімохова Л.В.,
присв. Т.Г.Шевченко січень 2018р.
2)Участь у конкурсі «Кожен спроможен зав. відділом
випробувати себе» номінація Тімохова Л.В.,
«художник-ілюстратор лютий 2018р.
3) Всеукраїнський конкурс зав. відділом
«Греція очима дітей» - березень2018р. Тімохова Л.В.,

23. Участь учнів народного відділу у конкурсах:
1) Участь у Х Міжнародному конкурсі 20 – 24.11.17р.
виконавців на народних інструментах викл. Мурза О.А.
«Кубок Белогорья» (м. Бєлгород, Росія)

2)Участь у ХІІІ обласному фестивалі грудень 2017р. зав. відділом
«Струмочки». Мурза Л.А.
3) Участь у XI Відкритому територіальному 17.02.18р. зав. відділом
фестивалі «Юний концертмейстер» (м. Чорноморськ) Мурза Л.А.
4) Участь у XIІІ Відкритому територіальному 23.03.18р. зав. відділом
фестивалі виконавців на народних інструментах Мурза Л.А.
«Оберіг» (м. Чорноморськ)
5) Участь у XХІІІ Всеукраїнському конкурсі березень 2018р. зав. відділом
виконавців на народних інструментах Мурза Л.А.
«Провесінь» (м. Кіровоград)
6) Участь в обласному конкурсі солістів- березень 2018р. зав. відділом
учнів старших класів Мурза Л.А.
7) Проведення шкільного конкурсу 26.04.18р. зав. відділом
«Український віночок» Мурза Л.А.
8) Участь у муніципальному відкритому травень вик. відділу
фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької
творчості « Фонтанська весна»

24. Участь учнів хореографічного відділу у конкурсах:
1) Фестиваль – конкурс дитячої творчості грудень 2017р. викладачі відділу
«Білий парус»
2) Всеукраїнський фестиваль – конкурс березень 2018р. викладачі відділу
«Одеса зустрічає друзів».

25. Прем’єра вистав:
1) Ю.І.Столярського «Одруження Бальзамінова»
за мотивами п’єси Островського листопад 2017р. Столярський Ю.І.
2) О.Ємельянова. «Кіт навпаки» 28.11.2017р. Савіна Л.Ф.
3) Г. Остер «Кошеня на ім’я Гав» 18.12.2017р. Столярський Ю.І.
4) М.Полянська «Зимушка - зима» 20.12.2017р. Савіна Л.Ф.
5) М.Малєв «Новорічна казка» 25.12.2017р. Савіна Л.Ф.
6) Л. Муур «Крихітка єнот і той, 19.02.2018р. Столярський Ю.І.
хто сидить у ставку»
7) Л. Тітова «Вельмишановний Тузик» 26.03.2018р. Столярський Ю.І.
8) С. Бєлов. «Проти кого дружимо» 28.03.2018р. Савіна Л.Ф.
9) Ю. Столярський. «Кошеня на ім’я Гав»
за мотивами п’єси Остера 12.04.2018р. Столярський Ю.І.
10) Ю. Столярський. «Принцеса і свинопас»
за мотивами казки Г.Андерсена 14.05.2018р. Столярський Ю.І.
11) В.Губарєв «Королівство кривих дзеркал» 23.05.2018р. Савіна Л.Ф.
12) Ю. Костєва «Шалені пригоди» 26.05.2018р. Савіна Л.Ф.

26. Продовження співпраці з ЗОШ №5:
Дитяча філармонія: «Естетичне виховання учнів - крок до майбутнього».
Проведення спільних лекцій-бесід викл. Школьник С.О.
з учнями ЗООШ № 5, спрямованих на розвиток логіки мислення та отримання
естетичних орієнтирів.
Теми:
1. Сім чудес світу. жовтень 2017 р.
2. Сім чудес світу (частина 2-а). жовтень 2017 р.
3. Дещо з математики. листопад 2017 р
4. Дещо з математики (частина 2-а). листопад 2017 р.
5. Малюнки письменників. грудень 2017 р.
6. Музика в поезії. грудень 2017 р.
7. Гімн про любов (лірична поезія 19 - 20 століть) січень 2018 р.
8. Про старі і нові календарі. січень 2018 р.
9. Історичні анекдоти. лютий 2018 р
10. З історії епіграми. лютий 2018 р.
11. Багатоликий жанр пародії. березень 2018 р.
12. Мініатюри Михайла Жванецького. березень 2018 р.
13. Парадокси різних часів (думаємо вголос). квітень 2018 р
14. У світі паліндромів. квітень 2018 р
15. Крилаті слова (походження і застосування). травень 2018 р.
16. Знаменитості жартують. травень 2018 р.
Міжпредметний зв’язок протягом року викладачі ЗОШ №5
- «Осінні мотиви в мистецтві » листопад 2017 р. викл.Шулянська Л.Г.
- « Григорій Сковорода –найвидатніший грудень 2017р. викл.Пушкарьова І.А.
український поет і філософ »
/До 295-річчя з дня народження/
- «А.С.Даргомижський - засновник реалістичного лютий 2018р.
напрямку російської музики.(Опера «Русалка») викл. Горлачьова Т.Г.

27. Робота оркестру викладачів щосереди кер. Кушнаренко Г.І.
та учнів школи. диригент Петкова І.В

28. Робота педагогічного вокального
ансамблю. п’ятниця кер. Нестеренко Г.В.

29. Педагогічні виконавчі семінари. за планами відділів Зав. відділами

30. Участь викладачів та учнів вiддiлу протягом уч .року всі викл.відділів
у святкових, звітних, та шефських концертах школи.
30. Участь у обласному огляді-конкурсі січень – квітень зав.відділу
вокальних ансамблів та солістів 2018р. Нестеренко Г.В.

ВИХОВНА РОБОТА
Проведення з учнями старших класів заходів до відзначення ювілейних
дат діячів української та світової культури з використанням аудіо та
відео матеріалів :
1) Тематичний урок: «До 130-річчя жовтень 2017 р. Зав.теор.відділом
Одеського Національного Алтухова Д. А.
Академічного теару опери та балету»
2) Конкурс рефератів за темою:
- «Антоніо Вівальді-видатний березень 2018р . викл. Горлачьова Т. Г.
італійський композитор, скрипаль, диригент і педагог епохи » /До 340-річчя від дня народження/
3)Лекція-концерт:« До 175-річчя від дня травень 2018 р. викл. Пушкарьова І. А.
народження Едварда Гріга - норвезького композитора і диригента»
4) Лекція - концерт: «Майстри листопад 2017р. викл.Пушкарьова І. А.
української вокальної музики»
5) Випуск стінного друку теор. відділу, протягом року викл. відділу
оформлення стендів до ювілейних дат:
-200 років від дн народженния художника серпень 2017р. викл. Шулянська Л. Г
- марініста І.К.Айвазовського
-120-річчя з дня заснування Одеського жовтень 2017 р. Зав. відділом
училища мистецтв і культури ім.К.Ф.Данькевича Алтухова Д. А.
-85-р.від дня народження Р.Щедрина- грудень 2017р. викл. Горлачьова Т.Г.
радянського композитора,піаніста,педагога
-50 років від дня смерті квітень 2018 р.викл. Пушкарьова І. А.
Б.М.Лятошинського- українського композитора
6) Відвідування концертів Філармонії, протягом року викл. відділу
театральних постанов.
7) Проведення екскурсій по музеях протягом року викл. відділу
та історичних пам’ятних місцях рідного міста.
8) Проведення батьківських зборів. вересень, грудень,
травень Класні керівники
9) Вiдвiдування виставок та експозицій протягом уч.року
10) Відвідування концертів учнів школи протягом року Зав. ф-ним відділом
ім. П.С. Столярського. Зінченко О.М.
11) Посвята у першокласники 15.09.17р. зав.відділами
12) Проведення шкільного конкурсу 26.04.18р. викл.нар.відділу
«Український віночок»
13) Проведення фольклорного свята 11.01.18р. вик-чі: Власополов Ю.О.,
«Різдвяні вечорниці» Савіна Л.Ф , Петкова І.В. 
 
ПЕДАГОГІЧНІ НАРАДИ
I. 1. Затвердження секретаря педагогічних нарад. 31.08.17р. Директор
2. Затвердження плану навчально-
виховної та методичної роботи. заст.директора з НР
3. Підготовка заходів до проведення Директор
Атестації школи
4. Затвердження заходів з додаткового набору. заст.директора з НР П. 1. Підсумки навчально-виховної та
методичної роботи за І чверть 25.10.17р. Зав. відділам
по відділах. заст.директора з НР
2. Підсумки роботи школи за І чверть. Директор
Ш. 1. Підсумки навчальної роботи за І семестр. 26.12.17р. заст.директора з НР
2. Підсумки академконцертів та конкурсів
у І семестрі. Зав. відділами
3. Підсумки висновків атестаційної комісії.
ІУ. 1. Підсумки навчальної роботи за Ш чверть. 26.03.18р. Зав. відділами
2. Затвердження строків перевідних та
випускних іспитів. Зав. відділами
У. 1. Підсумки перевідних та випускних
іспитів. 30.05.18р. Зав. відділами
2. Підсумки роботи школи протягом року.
3. Затвердження додаткових строків заст.директора з НР
для учнів, що не здали іспитів.
4. Затвердження списків учнів по
класах.
5. Заходи до набору на 2018-2019 н.р. Директор

РОБОТА З БАТЬКАМИ

1. Загально шкільні батьківські збори, 08.09.17р. Директор
вибір нового складу батьківського комітету
2. Батьківські збори по відділам грудень - травень Зав. відділами
3. Звітні концерти школи по грудень
відділам травень Зав. відділами
4. Звітний концерт школи травень 18р. Директор
5. Вручення свідоцтва випускникам 08.06.18р. Директор

ШЕФСЬКА РОБОТА

1. Допомога у концертній діяльності протягом викл. Мурза Л.А.
ЗОШ № 5 року викл. Качур Н.В.
2. Проведення концертів у ЗОШ № 5 протягом викл. Савіна Л.Ф.
року
3. Концерт для викладачів ЗОШ№5 28.09.17р. викл. Качур Н.В.
до Дня вчителя.
4. Концерт української музики для викл. Савіна Л.Ф.
учнів та викладачів ЗОШ № 5 березень викл. Качур Н.В.
5. Проведення спільних уроків протягом року викл. Алтухова Д.А.
з викладачами української та викл.Горлачьова Т.Г.
зарубіжної літератури ЗОШ №5 викл. Шулянська Л.Г.

ГОСПОДАРЧА РОБОТА


1. Підготовка класів до навчального року серпень Голова ПК Мурза Л.А.
2. Прибирання території школи протягом року Голова ПК Мурза Л.А.
3. Заходи щодо благоустрою протягом року Голова ПК Мурза Л.А
прилеглої території Завгосп
4. Поповнення бібліотечного фонду І півріччя бібліотекар
5. Забезпечення навчальних класів
необхідним обладнанням (муз. протягом року
інструменти, технічні засоби, меблі). Завгосп
6. Проведення монтажу автоматичної жовтень 2017р.
пожежної сигналізації (АПС), забезпечення виведення сигналу АПС на пульт централізованого цілодобового спостереження ГУ МНС України.


КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПЛАНУ


1. Відвідування методичних засідань протягом року
відділів директором та завучем
2. Проведення засідань Ради школи Ш середа Директор
3. Відвідування уроків викладачів протягом року
директором та завучем

Заст. директора по Н-В роботі / Власополова І.Г./

                                                                                                                                                
  
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 6 м. ОДЕСИ»

Н А К А З

“_02_” ____01______2019__ р. м. Одеса № 2______


Про розмір плати за навчання


Відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. №260 «Про встановлення розміру оплати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», та на підставі рішення ради директорів шкіл естетичного виховання м. Одеси 06.12.18 р.

НАКАЗУЮ:

1. Встановити з 1 січня 2019 року щомісячну батьківську плату за навчання у наступному розмірі:

- фортепіано – 200 грн.
- гітара – 250 грн.
- сольний спів – 250 грн.
- струнно – смичкові інструменти – 150 грн.
- хоровий відділ – 180 грн.
- хореографічний відділ – 180 грн.
- театральний відділ – 180 грн.
- естрадний відділ – 200 грн.
- художній відділ – 200 грн.
- баян, акордеон – 130 грн.
- домра, балалайка, бандура – 130 грн.
- клас народної музики – 130 грн.

2. Право на безплатне навчання мають діти з багатодітних сімей, діти – інваліди, діти – сироти, діти позбавлені батьківського піклування та інші категорії осіб, пільги для яких встановлені Законами України.

3. Банківські реквізити: кому – «ДШМ № 6»; Код ОКПУ – 05458366;
р/р - 31555263134786; Банк – АБ «Південний»; МФО – 328209
- Призначення платежу: Оплата за навчання за П.І. уч-ся (Прізвище викладача) за
(місяць) 2019р.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботі Власополову І.Г. та на бухгалтера Демішеву Н.О.Директор школи Кушнаренко Г.І.


Адресa:  65110,  Одеса, вул. Балкiвська 42 a    Тел./факс: (048) 732 26 33  
Е-mail:art_school@ukr.net
1975 - 2023 г. _ART-SCHOOL-12_ Odesa
Работает на: Amiro CMS