Мистецька Школа  12

місто Одеса
 


ЗаміткиДШИ 12

Пошук

▹ Распоряжения


Приказы Распоряжения 


 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ:

1. Вдосконалення навчально - виховного процесу на засаді комплексного підходу до питань виховання та освіти учнів.

2. Формування світогляду, професійної майстерності юних виконавців.

3. Виховання активних пропагандистів музики.

4. Зміцнення матеріально – технічної бази.

5. Розширення співпраці з ЗО школами та бібліотеками Суворовського району.

З метою здійснення основних напрямків роботи, до плану школи включено:

- Тематична робота щодо вивчення досвіду викладачів, семінарські заняття з методичних питань на відділах та за планом відділу учбових закладів та методики навчання облдержадміністрації.

- Методичні доповіді, анотації, відкриті уроки, академічні концерти, заліки, методичні роботи викладачів школи з удосконалення учбових програм та розробки нових учбових програм, виконавчі семінари.

- Участь викладачів школи у педагогічних читаннях, конференціях, семінарах для викладачів шкіл естетичного виховання

- Участь учнів школи у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях, конкурсах, оглядах.

- Проведення контрольних уроків згідно плану.

- Придбання інтерактивної дошки для теоретичних класів.

- Придбання меблів для учбових класів.

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

1. Затвердження шкільного плану роботи                                                    29.08.2019 р.       заст. дир-ра з н. р.  Власополова І.Г.

2. Затвердження індивідуальних планів роботи                                          21-28.08.2019р.  заввідділами

3. Визначення строків проведення академічних концертів                        21-28.08.2019р.  заввідділами

4. Затвердження строків проведення перевідних та випускних іспитів   21-28.08. 2019р. заст. директора з н. р.

5. Затвердження випускних програм                                                               02.10.2019р.       заввідділом  заст. директора з н. р.         

6. «Посвята в першокласники»                                                                         20.09.2019р.        викладачі  

7. Проведення заходів відносно набору учнів школи («День відкритих дверей»)      травень 2020р. 


МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Методичні засідання відділів: фортепіанний,             ІІІ вівторок місяця

теоретичний, фольклорний, вокально-хоровий,            ІІ середа місяця                   заввідділом

струнний відділ, відділ ОТМ, театральний                       ІІ понеділок місяця

2. Проведення академічних концертів з фаху                 Листопад грудень                заввідділом

3. Проведення академічних концертів з додаткових інструментів     травень           заст. директора з н. р.

4. Залік по гамам учнів 2-7 класів                                     24.02.20р. - 28.02.20р.         зав. ф-ним відділом Зінченко О.М.

5. Залік по гамам учнів 2-7 класів                                     25.10.2019р.                           зав. народним відділом  Мурза Л.А.                                                                                             

6. Залiк по гамам та етюдам учнів 2-7  класів                 26.10.2019р.                           зав. стр. вiддiлом

                                                                                                           Білокурова Л.Б.

7. Залік по етюдам учнів 2-7 класів  25.10.2019.р.                 зав. ф-ним відділом

                                                                                                          Зінченко О.М

8. Залік по етюдам учнів 2-7 класів  27.02.2020р.                  зав. нар-ним відділом

                                                                                                           Мурза Л.А. 

9. Академiчний концерт учнів 2–7 класів.  18.12.2019р.        зав. стр. вiддiлом

                                                                                                           Білокурова Л.Б.

10. Академічні концерти учнів 2-7 кл.  17.12.2019р.               заввідділом

                                                                     30.04.2020р., 21.05.2020р.      Мурза Л.А.

11. Академічні концерти учнів 2-7 класів  13.12.2019р.  24.04.20р. 22.05.20р.   зав. ф-ним відділом  Зінченко О.М.

                                                           

12. Випускний екзамен з акомпанементу 12.12.2019р.                                             зав. ф-ним відділом  Зінченко О.М.

                                                                                                    

13. Проведення підсумкових контрольних уроків з акторської майстерності     16 – 21/12 2019р.  18 – 23/05 2020р.     викладачі  відділу                        

14. Проведення контрольних грудень 2019 р., уроків з вокалу, хору                   травень 2020 р.                                           викладачі відділу

15. Проведення контрольних уроків з малюнку, живопису, композиції, ліплення, оригамі, макраме ДПМ 16 – 22 грудня 19 – 25 травня     викл. відділу

16. Проведення контрольних уроків за всіма напрямками хореографічного відділення                                16-20 грудня 2019р.                       зав. відділом  Бойко І.І.

17. Контрольні уроки, заліки учнів                                                                                                                             16.12.19-23.12.19                            зав. відділом

3-7 класів з теоретичних предметів 18.05.20-25.05.20 Зінченко О.М 18.Випускні іспити учнів 8 класу       травень 2020р.                                зав.відділом Зінченко О.М.

з сольфеджіо, муз.літератури 

історії мистецтв

19. Випускні іспити 30.05.2020р. Директор Кушнаренко Г.І.

ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

ТА ВИКОНАВЧОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.

1. Робота семінарів по вивченню

педагогічного репертуару. П середа заввідділом

а)«Програмні п’єси» в ДШМ 19.03.2020 р. вик. ф-ного відділу

б) «Робота над твором поліфонічного 25.12.2019р. вик. народного відділу

складу з учнями старших класів»

в) «Початковий розвиток технічних здібностей в учнів молодших класів»                      27.05.2020р.      вик. народного відділу

г)«Робота над творами малої форми»                                                                                      22.05.2019р.      зав. нар-ним відділом Мурза Л.А.

д)«Народна пісня та вокаліз в репертуарі учнів класу сольного співу ДШМ»                  11.12.2019 р.     викладачі 

є) «Арія та романс в репертуарі учнів класу хорового відділу сольного співу ДШМ»     13.05.2020 р.

2. Робота вокального ансамблю щопонеділка заввідділом викладачів                             протягом н.р.     Нестеренко Г.В.

3. Робота оркестру народних інструментів викладачів та учнів школи                              щосереди кер.   Кушнаренко Г.І.

4. Проходження викладачами «Курсів за графіком підвищення кваліфікації»                                             дир. Кушнаренко Г.І.

5. Атестація викладачів                                                                                                                24.10.2019р.       дир. Кушнаренко Г.І.

6. Доповіді та методичні розробки:

а) «Розвиток музичного  слуху в учнів класу баяна-акордеону»                                        25.09.2019р.        вик. Гайдук Г.П.

б) «Актуальні методичні підходи до виконавчої інтерпретації  творів Ф.Шопена»         03.10.2019р.        ст.вик.школи ім. проф. Столярського П.С.  Ходаченко С.М.

в) «Хореографія у сучасному світі»                                                                                          Жовтень 2019р.  Зав. відділом Бойко І.І.

г) «Формування вокально - виконавської майстерності та художньої інтерпретації»  13.11.2019 р.       викл. Давидюк Н.Ю.

д) «Символізм в українському мистецтві» (на прикладі народного орнаменту)            06.11.2019р.       Леховець О.Р.

є) «Музичні здібності: походження і особливості функціонування»                                 21.11.2019 р.      вик. ф-но-теор-ного відділу Первакова Л.А.

ж) «Аплікатурне мислення юного  скрипаля»                                                                       08.04.2020р.        викл.Добрінська Т.В.

з) «Особливості естетичноговиховання учнів»                                                                     16.01.2020 р.       вик. ф-но - теор-ного  відділу Гільченко К.О.

і) «Долі красунь з полотен видатних художників"                                                                16.04.2020 р.       викл. ф-но - теор-ного відділу Горлачьова Т.Г.

к) « Історія розвитку танцю модерн»                                                                                      12.02.2020р.        викл. Поліщук Х.І.

л)«Режисура театралізованого масового дійства»                                                               27.03.2020р.        викл. театрального відділу Савіна Л.Ф. 

м) «Методична розробка за авторським репертуаром»                                                       травень 2019 р.   викл. Францескевич І.В.

7.Анотації:

1) Учбово – методичний посібник Є. М. Бондарь «Дитячий хор – творчі сходинки»     11.09.2019 р.        зав. вок.-хоровим відділом Нестеренко Г.В.

2) Збірка Вільяма Гіллока «Дитячий альбом»                                                                       20.02.2020 р.        вик. ф-но-теор-ного відділу Соколова Т.С.

3) Творів великої форми для учнів старших класів класу гітари ДМШ та ДШМ              27.11.2019р.         вик. Кузьменко О.І.

4) Збірка «Музична школа» - гітара для учнів І-ІІ класів, вип. 45, 2012р., ред. Солов’яненко                               25.03.2020р.   вик. Ворохобіна К.Д.

8. Відкриті уроки:

а) «Питання методики викладання в класі солного співу ДШМ. Робота над рухливістю та гнучкістю голосу»    09.10.2019 р.  викл. Францескевич І.В.

б) «Використання чорного фону у натюрморті» (на прикладі Різдвяного натюрморту)                                           16.12.2019р.    викл.Тімохова Л.В.

в) Відкритий урок з пластики паперу «Дерево життя. Витинанка»                                   07.04.2020р.         викл.Медведєва Л.І.

г) «Постановка етюдів» в молодших класах театральних відділів                                   18.11.2019р.          вик. Савіна Л.Ф.

д) Відкриті уроки з класичного танцю                                                                                     Листопад 2019р.  викладачі відділу 

є) Відкриті уроки з народного танцю                                                                                       Листопад 2019р.   викладачі відділу

ж) Відкриті уроки з сучасного танцю.                                                                                      Листопад 2019р.   викладачі відділу

з) Відкритий урок з учнями 7 кл. з музичної літератури                                                       Грудень 2019 р.    вик. Алтухова Д.А.

і) «Робота над гамами в класі акордеону»                                                                              23.10.2019р.          вик. Єрмакова К.В.

к) з учнем класу балалайки за темою: «Особливості підготовки до конкурсів»             26.02.2020р.          доцент, Залуженийартист України ОНМА ім. А.В. Нежданової Мурза О.А.

л) з учнем молодшого класу  за темою: «Розвиток прийому гри тремоло»                     22.04.2020р.          вик. Мурза Л.А.

м) з уч.ІІІ кл.Патлатюк А. (скрипка) інтонування при виконанні етюдів»                       09.10. 2019р.        викл.Білокурова Л.Б.

н) з уч.ІІІ кл. Бутенко Г. (скрипка) за темою: «Робота над постановкою вібрації»       05.12.2019р.         викл.Добрінська Т.В.

о)з уч.ІІ кл.Гуршем І.(віолончель) за темою: «Робота над різноманітними штрихами в гамах» 12.02.2020р.  викл.Босеряшвілі Л.П.

п) Майстер-клас за темою: «Новий сучасний метод індивідуальної виконавської інтерпретації романтичних творів» 

                                                                                                                                                         19.09.2019р.          проф., зав.відділом школи ім.проф.Столярського П.С. Фоміна Т.М.

б) Майстер-клас з учнями фортепіанного відділу                                                                  03.10.2019.            ст.вик.школи ім.проф. Столярського П.С. Ходаченко С.М.

9. Участь у педагогічних конференціях семінарах, конкурсах, фестивалях:

- викладачів та концертмейстерів листопад 2019р. зав.ф-но-теор.

фортепіанного відділу. від-лом Зінченко О.М.

- викладачів театрального відділу жовтень 2019р. зав.театр. від-лом

лютий 2020р. Столярський Ю.Й.

- викладачів струнно-смичкових жовтень 2019р. зав.струн. від-лом

інструментів Білокурова Л.Б.

- викладачів теоретичних дисциплін. листопад 2019р. зав.ф-но-теор.

від-лом Зінченко О.М.

- викладачів відділів народних жовтень 2019р. зав.народ.від-лом

інструментів педагогічної конференції по секціях. Мурза Л.А.

- викладачів хореографічного жовтень 2019р. зав.х-ним від-лом

відділення у семінарському занятті. березень 2020р. Бойко І.І.

- викладачів образотворчого відділу. жовтень 2019р. зав. від-лом ОТМ

- участь у семінарському занятті на базі січень 2020р. зав. від-лом ОТМ

ОХУ викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.

- участь у семінарському занятті на базі березень 2019р. зав. від-лом ОТМ

ОХТУ викладачів образотворчого відділу Тімохова Л.В.

- участь у педагогічній конференції для  викладачів вокально-хорових дисциплін                    жовтень 2019р.  зав. вок. від-лом Нестеренко Г.В.

10. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6                                                                                           вересень              викладачі відділу

«Ілюстрація до улюбленої казки»                                                                                                                           

11. Конкурс дитячого малюнку викладачі відділу « Де живе крокодил?» (Одеський зоопарк) вересень 

12. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6 жовтень викладачі відділу «Осінні барви»                              

13. VIII відкритий конкурс дитячого малюнку  «Будинок моєї мрії» (м. Чорноморськ)              13-15.11.2019р. Тімохова Л.В., Леховець О.Р.

14. Виставка дитячої творчості у ДШМ №6 грудень викладачі відділу «Зимові пригоди»                          

15. ІХ відкритий конкурс юних художників «Різдвяні візерунки» (м. Чорноморськ)                   січень                   викладачі відділу

16. Участь у всеукраїнському конкурсі « Об’єднаймося ж, брати мої», присв. Т.Г.Шевченко     січень                   викладачі відділу 

17. Участь у Міжнародному конкурсі малюнку «Тойота – автомобіль моєї мрії»                          січень                   Тімохова Л.В., Леховець О.Р.

18. Участь у конкурсі «Кожен спроможен лютий викладачі відділу випробувати себе» номінація «художник-ілюстратор»

19. Конкурс дитячого малюнку «Мій рідний край» (м. Вінниця)                                                         березень            Тімохова Л.В., Леховець О.Р.

20. Всеукраїнський конкурс «Греція очима дітей»                                                                                 березень            Тімохова Л.В., Леховець О.Р. 

21. Виставка у ДШМ №6 «Весняні фантазії»                                                                                           березень             викладачі відділу

22. Участь у конкурсі дитячої творчості «Рідна мати моя»                                                                   квітень                Тімохова Л.В., Леховець О.Р.

23. Пасхальна виставка в ДШМ №6                                                                                                          квітень                 викладачі відділу

24. Премєри вистав:

1.за мотивами казки «Муха Цокотуха» 11.12.2019р. Савіна Л.Ф.

2.М.Кропивницький «По ревізії»        12.12.2019 р.        Столярський Ю.Й.

3. М.Гоголь «Женитьба» 19.12.2019р. Столярський Ю.Й.

4. «Питер Пен» 23.12.2019р. Савіна Л.Ф.

за мотивами казки Джеймса Баррі

5.Л.Ра «Чаклунки-дивачки» 25.12.2019р. Савіна Л.Ф.

6.О.Саксаганський «Шантрапа » 14.05.2020р. Столярський Ю.Й.

7. І.Крилов «Урок дочкам» 28.05.2020р. Столярський Ю.Й.

8. Л.Ра «Камелія» 25.05.2020р. Савіна Л.Ф

25. Участь учнів вокального відділу у конкурсах:

1) шкільний конкурс «Кришталевий солоспів» лютий 2020 р. викладачі відділу

2) Міжнародний фестиваль -

конкурс творчості«Golden Fest» жовтень 2019 р. 3) «Зіркові діти» листопад 2019 р.

4) «Юні голоси Одеси.

Одеське бельканто» листопад 2019 р.

5) «Рідна мати моя» березень 2020 р.

6) «Сонячний струм» квітень 2020 р.

7) «Фонтанська весна» травень 2020 р.

8) «Південна пальміра» жовтень 2019 р.

9) «Я люблю тебе, Україно» березень 2020 р.

10) Обласний конкур - огляд хорових ансамблів

січень – квітень 2019 р.

11)»Музичні перлини» жовтень 2019, квітень 2020

26. Участь учнів фортепіанного відділу у конкурсах:

1. Участь у міському конкурсі «Юний віртуоз» листопад вик.відділу

2. Участь у XIІІ Відкритому територіальному 22.02.20 р. вик. відділу

фестивалі «Юний концертмейстер» (м. Чорноморськ)

3. Участь у VII Відкритому територіальному конкурсі 15.02.20 р. вик. відділу

«Cantabile» (м. Чорноморськ)

4. Участь у XІV обласному фестивалі учнів грудень вик. відділу

молодших класів «Струмочки»

5. Участь у VII обласному академічному конкурсі березень вик. відділу

фортепіанної музики «Classic QUEST-2020»

6. Проведення шкільного конкурсу «Український віночок» березень вик.відділу

7. Проведення шкільного конкурсу «Музичні 14.12.19 р. вик. відділу

Акварелі»

27. Участь учнів струнного відділу у конкурсах:

1.Участь у ІV Всеукраїнському конкурсі - квітень 20р. викл.Добрінська Т.В.

фестивалі «На крилах натхнення» -

ансамбль скрипалів молодших класів.

2.Участь у шкільному конкурсі березень 20р. викладачі відділу

«Український віночок»

3.Участь у VІ обласному конкурсі - травень 20р. зав.відділом

фестивалі «Скрипкова фантазія» - Білокурова Л.Б.

28. Участь учнів народного відділу у конкурсах:

1. XIV обласний фестиваль учнів молодщих грудень вик. відділу

класів інструментальних відділів мистецьких шкіл «Струмочки»

2. Обласний конкурс солістів – учнів відділів березень вик. відділу

народних інструментів

3. Участь у XIV Відкритому територіальному 20.03.2020р. вик. відділу

фестивалі виконавців на народних, духових та

ударних інструментах «Оберіг» (м. Чорноморськ)

4. Участь у XХV Всеукраїнському конкурсі березень вик. відділу виконавців на народних інструментах «Провесінь» (м. Кіровоград)

5. VІІІ Міжнародний конкурс виконавців квітень вик. відділу

на народних інструментах «Арт - Домінанта» м. Харків

6. Проведення шкільного конкурсу 19.03.2020р. вик.відділу

«Український віночок»

7. Проведення фольклорного свята 16.04.2020р. вик.відділу

«Весна іде, красу несе»

8. Участь у муніципальному відкритому травень вик. відділу

фестивалі-конкурсі дитячої та юнацької творчості «Фонтанська весна»

29. Участь учнів хореографічного відділу у конкурсах:

1.Участь у IХ Міжнародному фестивалі-конкурсі «Samocvity» м.Львів  25.10.2019р.  Бойко І.І.

2.Участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Днепроданс» м. Дніпро  20-23.05. 2020р.  Викладачі відділу

3.Участь у Обласному огляді-конкурсі солістів та ансамблів учнів хореографічних відділень мистецьких шкіл  Березень 2020р.  Викладачі відділу

30. Продовження співпраці з ЗОШ №5:  

Дитяча філармонія: «Естетичне виховання учнів - крок до майбутнього».

Проведення спільних лекцій-бесід з учнями ЗООШ № 5, спрямованих на розвиток логіки мислення та отримання естетичних орієнтирів  вик. Школьник С.О.

Теми:

1. Ти і твоє ім'я                                                                    жовтень 2019 р.

2. Палеонтологія в картинках ( ч. 1)                              листопад 2019 р

3. Палеонтологія в картинках ( ч. 2)                              грудень 2019 р.

4. З історії Нового року                                                      січень 2020 р

5. Зимовий концерт - вікторина                                       лютий 2020 р

6. Урок дитячого язика                                                      березень 2020 р.

7. Обговорюємо казки Андерсена                                   квітень 2020 р

31. Міжпредметний зв’язок:                                            протягом року     викладачі ЗОШ №5

1) Лекція-віртуальна екскурсія:

Історія рідного міста - «Дюківський парк-чудовий приклад ландшафтної архітектури в Одесі»                         жовтень 2019р.   викл. Горлачьова Т.Г.

2) Лекція-концерт:«Сучасне мистецтво»  «Сюрреалізм. Сальвадор Далі»             квітень 2020р.              викл. Шулянська Л.Г.

32. Робота педагогічного оркестру народних інструментів                                        середа                            худ.кер. Кушнаренко Г.І.

33. Робота педагогічного вокального ансамблю                                                           понеділок                     кер. Нестеренко Г.В.

34. Педагогічні виконавчі семінари                                                                                  за планами відділів    Зав. відділами

35. Участь викладачів та учнів вiддiлу  у святкових, звітних, та шефськи концертах     протягом уч .року  всі викл. відділів

ВИХОВНА РОБОТА

1. Тематичний урок «Мій сон   ячний дім – 02.09.2019р. класні керівники

моя Україна»

2. Тематичний урок «Одеса: історія і особистості»       03.09.2019р.                   класні керівники

3. Вiдвiдування виставок та експозицій                          протягом навч. року.    заввiддiлами

4. Вiдвiдування театрiв та музеїв мiста                            протягом навч. року.    заввiддiлами

5.Показ вистави ««Питер Пен» у ЗОШ№ 5 18.12.2019р. Савіна Л.Ф.

6.Показ вистави «Чаклунки-дивачки» 19.12.2019р. Савіна Л.Ф.

в Обласній дитячій бібліотеці ім.В.Катаєва

7.Показ вистави І.Крилов «Урок дочкам» 18.05.2020р. Столярський Ю.Й.

у ЗОШ№5

8. Проведення з учнями старших класів заходів до відзначення ювілейних дат діячів української та світової культури з використанням аудіо та відео матеріалів :

а) до 300-річчя з дня народження листопад вик.відділу

Леопольда Моцарта

б) життя та творчість Антона Рубінштейна грудень вик.відділу

(190 р. з дня народження)

в) конкурс рефератів за темою:

«Ф.Шопен-представник західноєвропейського  Романтизму» (210 р. з дня народження)   березень           вик. відділу

г) «Іван Котляревський – творець українського класицизму та нової  української літератури» (до 250-річчя від дня народження)  09.09.2019р.  викладачі театр. відділу

д) «Життя та творчість Е.М. Успенського»                   23.12.2019р.  викладачі відділу

є) «Літературна година за творчістю Л.Костенко»                                                                       22.03.2020р.       викладачі відділу

9.Випуск стінного друку,  оформлення стендів до ювілейних дат                                             протягом року     викл. відділів

10. Відвідування концертів Філармонії, театральних постанов                                                  протягом року     викл. відділу

11. Проведення екскурсій по музеях  та історичних пам’ятних місцях рідного міста.            протягом року     викл. відділу

ПЕДАГОГІЧНІ НАРАДИ

І. 1.Затвердження секретаря педагогічних нарад. 02.09.19р. Директор

2. Затвердження плану навчально-виховної та методичної роботи.                       заст.директора з Н

П. 1. Підсумки навчально-виховної та методичної роботи за І чверть  30.10.19р.  Заввідділами  заст.директора з НР 

3. Затвердження заходів з додаткового набору. 

2. Підсумки роботи школи за І чверть.                                                                 Директор

3. Різне.

Ш. 1. Підсумки навчальної роботи за І семестр    08.01.20р.                            заст.директора з НР

2. Підсумки академконцертів та конкурсів  у І семестрі                                    Зав. відділами

3. Різне 

ІУ. 1. Підсумки навчальної роботи за Ш чверть                           25.03.20р.     Зав. відділами

2. Затвердження строків перевідних та випускних іспитів                               Зав. відділами

У. 1. Підсумки перевідних та випускних іспитів.                           03.06.20р.    Зав. відділами

2. Підсумки роботи школи протягом року.

3. Затвердження додаткових строків для учнів, що не здали іспитів.               заст.  директора з НР

4. Затвердження списків учнів по класах.

5. Заходи до набору на 2020-2021 н.р.                                                                     Директор

   РОБОТА З БАТЬКАМИ

1. Загально шкільні батьківські збори, вибір нового складу батьківського комітету 20.09.19р.  Директор

2. Батьківські збори по відділам грудень  травбень                                                                              Зав. відділами  

3. Звітні концерти школи по відділам        грудень травень                                                                Зав. відділами

4. Звітний концерт школи                             травень                                                                                Директор

5. Вручення свідоцтва випускникам           червень                                                                                Директор

ШЕФСЬКА РОБОТА

1. Допомога у концертній діяльності  ЗОШ № 5            протягом  року            викл. Савіна Л.Ф.

                                                                                                                                       викл. Давидюк Н.Ю.

2. Проведення концертів у ЗОШ № 5                              протягом року             викл. Савіна Л.Ф.


3. Концерт для викладачів ЗОШ№5 до Дня вчителя  03.10.2019 р               викл. Давидюк Н.Ю.


4. Концерт української музики для учнів та викладачів ЗОШ № 5     березень              викл. Давидюк Н.Ю.  викл. Савіна Л.Ф.

5. Проведення спільних уроків з викладачами української   зарубіжної літератури   ЗОШ №5  

                                                                                                                          протягом року     викл. Алтухова Д.А. та викл.Горлачьова Т.Г.

                                                                                                                                                                                                   викл. Шулянська Л.Г.

ГОСПОДАРЧА РОБОТА

1. Поточний ремонт фасаду школи                                                              Директор

2. Бл  агоустрій прилеглої території                                                             Мурза Л.А.

3. Комплексні заходи забезпечення пожежної безпеки (додається)    Сікорський О.В.

4. Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, охорони праці (додається)   Костилев П.І.

5. План роботи з охорони праці і безпеки життєдіяльності школи         Костилев П.І.

6. Поповнення бібліотечного фонду                                                             Власополова І.Ю.

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПЛАНУ

1. Відвідування методичних засідань відділів               протягом року   директором та завучем

2. Проведення нарад активу школи                                 Ш середа           Директор

3. Відвідування уроків викладачів                                   протягом року  директором та завучем 

Заст. директора по Н-В роботі / Власополова І.Г./
Адресa:  65110,  Одеса, вул. Балкiвська 42 a    Тел./факс: (048) 732 26 33  
Е-mail:art_school@ukr.net
1975 - 2023 г. _ART-SCHOOL-12_ Odesa
Работает на: Amiro CMS